lørdag, 08 november 2014 13:39

Husordensreglene

Husordensreglene foreligger på nettsiden (menyen Borettslaget - Ordensregler) i oppdatert utgave, jmfr ekstraordinær generalforsamling av 29 oktober 2014.

Nye punkter som er innført er pkt 2.2 El- biler og pkt 5.4 Varmepumper. I tillegg er det utarbeidet et vedlegg til pkt 5.4 i Husordensreglene, Rammebeskrivelse for montering av varmepumper. Både Husordensreglene og vedlegget til pkt 5.4 kan lastes ned som pdf fra nettsiden. Styret

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim