Å bo i borettslag

Dette har blitt en meget populær og etterspurt boform. Ikke så rart, ettersom det å bo i borettslag byr på mange fordeler. Dette skyldes ikke minst at de aller fleste borettslag er tilknyttet et boligbyggelag som forvalter boliger og boområder på en god måte.«Mer fritid» er en fordel som med rette blir fremholdt.

Ja, du slipper å tenke på snømåking, ytre vedlikehold og en rekke andre oppgaver som en boligeier har. Da kan du som andelseier i borettslag få bedre tid til å gjøre det du har lyst til. Boformen kjennetegnes i høy grad av fellesløsninger som er knyttet til vedlikehold, vaktmestertjeneste, sikkerhet, kabelanlegg og økonomiforvaltning.

Andelseiere i et borettslag kan også få tilbud om billigere boliglån, strøm og telefon. TOBB har også en sikringsordning som medfører at man ikke blir ansvarlig for «naboens» fellesutgifter (husleie) om den ikke blir betalt. Rehabiliterings- og bomiljøutviklingstiltak medfører ofte at boliger og bomiljøet fremstår som meget attraktivt.

Det er en moderne/urban måte å bo på. Enkelt og lettstelt, sosialt og trygt.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim