Avfallsordning - moderne avfallssug

Rostengrenda innførte for noen år siden Trondheim Renholdsverks nye løsning for avfall. Etter mange år med utfordringer med utallige søppeldunker inne i selve boligfeltet og tilhørende problemer, ble det investert i avfallssug. Med denne løsningen føres avfallet bort via et rørsystem under bakkenivå. Det eneste som er synlig over bakken, er små innkastsøyler som plasseres lett tilgjengelig for beboerne.

Innkastsøylene åpnes med et kontrollkort eller en nøkkel. Dermed er det bare beboere som får tilgang. Systemet er helt lukket. Det er ikke noe synlig avfall, ingen sjenerende lukt, og ingen skadedyr. Avfallet fraktes i rørsystem under bakken til utkanten av borettslaget, hvor avfallet hentes. På den måten slipper man store renovasjonsbiler inne i boområdet.

Se vedlagt brosjyre fra Trondheim Renholdsverk om løsningen:

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim